Kuvapaikka - Imageplace


Szanowni Państwo.


Niniejszym informujemy Państwa, że na podstawie umowy firma Vacon przejeła dział firmy Telko-Poland Sp. z o. o.— polskiej filii fińskiej spółki Kaukomarkkinat Oy — odpowiedzialny za usługi związane z przemiennikami częstotliwości.


Na podstawie tej umowy od dnia 1 września 2014 nowopowstała firma VACON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przejmuje wszystkie dotychczasowe zobowiązania działu Napędu elektrycznego Vacon firmy Telko-Poland Sp. z o.o.

 

 

logo_cmyk_jpeg